" Learning Beyond the Classroom "

เรียนรู้ภาษา พิชิต GAT, IELTS, TOEIC, ฯลฯ สอบผ่านได้อย่างง่ายดาย

- By | Enghubtutor -

ติว TOEIC เร่งด่วน  ติว IELTS เร่งด่วน ติดBTS/MRTบางหว้า

TOEIC IELTS  GAT SAT GED BusinessWriting Speaking Math

เรียนที่ enghub กลุ่มเล็ก ซักถามได้ ราคาถูก มีทั้งคอร์สและตัวต่อตัว

สอบถาม Add line : @aaa6318u

Facebook : https://www.facebook.com/enghubtutor/

โทร. 095-050-7095

EngHub

               เรียน TOEIC อันดับ 1 ยอดนิยม

เรียน TOEIC GAT IELTS เรียนที่ไหนดี ราคาถูก ถูกและดี ติวที่ Enghubtutor สถาบันของเราเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมครูที่จบจากอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีประสบการณ์สอนเกือบสิบปี และอยากจะปั้นเด็กไทยให้เก่งภาษาทั้งด้านการทำข้อสอบ ไปจนถึงการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ครูของเราใส่ใจในการ ติว TOEIC รวมถึงวิชาอื่นๆและดูแลนักเรียนของเราอย่างอบอุ่นทั่วถึง เนื่องจากเราทำคลาสเริ่มต้นขนาดเล็ก ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ที่ EngHub

เรียน TOEIC เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน เช่น แอร์โอสเตส พนักงานต้อนรับในโรงแรมหรือสปา ไกด์นำเที่ยว ครูคืนถิ่น เป็นต้น

คอร์สเรียน TOEIC เราสอนสดโดยครูผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการสอนมาเกือบสิบปี เรียนรู้ได้ผลอย่างรวดเร็ว กับ Intensive TOEIC Course คอร์สเร่งรัด 2 วัน 12 ชั่วโมง และ Level-up  TOEIC course เน้นๆ 16 ชั่วโมง 2,500 บาทซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยเทคนิคการทำข้อสอบ หลักการจำคำศัพท์ และการอธิบายหลักไวยากรณ์โดยย่อให้เข้าใจได้อย่างง่ายดาย

ตารางเรียน  Intensive TOEIC รอบเสาร์-อาทิตย์

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องรีบใช้คะแนน เรียนเร็ว สอบเร็ว เนื้อหาครบภายใน 12 ชม.

วัน  | Sat. 14/12/19 - Sun. 15/12/19

เวลา  | 9.30 - 16.30

ราคา | 1,700 บาท

วัน  | Sat. 18/1/20 - Sun. 19/1/20

เวลา  | 9.30 - 16.30

ราคา | 1,700 บาท

วัน  | Sat. 21/12/19 - Sun. 22/12/19

เวลา  | 9.30 - 16.30

ราคา | 1,700 บาท

วัน  | Sat. 25/1/20 - Sun. 26/1/20

เวลา  | 9.30 - 16.30

ราคา | 1,700 บาท

วัน  | Sat. 8/2/20 - Sun. 9/2/20

เวลา  | 9.30 - 16.30

ราคา | 1,700 บาท

วัน  | Sat. 22/2/20 - Sun. 23/2/20

เวลา  | 9.30 - 16.30

ราคา | 1,700 บาท

ตารางเรียน  Level-up TOEIC รอบเสาร์ อาทิตย์

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนละเอียด ค่อยเป็นค่อยไป แต่จบภายใน 1 เดือน 

เนื้อหาครบภายใน 16 ชม. เรียนครั้งละ 2 ชม.

วัน  | Sat.11/1/20 - Sun. 2/2/20

เวลา  | 13.00 - 15.00

ราคา | 2,500 บาท

ติว TOEIC เร่งด่วน  ติว IELTS เร่งด่วน ติดBTS/MRTบางหว้า

TOEIC IELTS  GAT SAT GED BusinessWriting Speaking Math

เรียนที่ enghub กลุ่มเล็ก ซักถามได้ ราคาถูก มีทั้งคอร์สและตัวต่อตัว

สอบถาม Add line : @aaa6318u

Facebook : https://www.facebook.com/enghubtutor/

โทร. 095-050-7095

      เรียน TOEIC ที่นี่ครูเชี่ยวชาญ นอกจาก ติว TOEIC เรายังมีคอร์สอื่นๆ คอร์สท็อปฮิตของเราได้แก่ GAT, TOEIC, IELTS, BUSINESS WRITING, SAT (เลขและอังกฤษ) ภาษาอังกฤษพื้นฐานทั้งมัธยมต้น มัธยมปลาย และวัยทำงาน เป็นต้น คอร์สของเราเปี่ยมล้นด้วยคุณภาพในราคาย่อมเยา  
     
เรียน TOEIC ที่นี่ เราจะ ติว TOEIC โดยเน้นเทคนิคให้ทำทัน และแม่นยำ ที่ EngHub เรามีไฟล์เสียงบทสนทนาของเจ้าของภาษาให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังและลองทำข้อสอบจริง  นอกจากนี้ครูผู้สอนจะเน้นการออกเสียงคำศัพท์และสำนวนที่พบบ่อยในประโยคสนทนาของข้อสอบ Listening ด้วย ทำให้การสอบง่ายขึ้นมาก

รายการคอร์สยอดนิยม

TOEIC

สมัครงาน สมัครแอร์

IELTS

เรียนต่อประเทศอังกฤษ ยุโรป มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ในไทย

GAT

ข้อสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย

คอร์สอื่นๆ

ด้วยประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษร่วมสิบปี ทำให้เราเข้าใจเด็กไทยเป็นอย่างดี

เว็บไซต์แนะนำ : Alpharit Tutor

arit